Οι εκπαιδευτικοί του Π.Π.ΓΕΛ Πα Μακ δέχονται γονείς Δευτέρα και Τρίτη σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

  8.15- 9.00 9.05- 9.50 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.40-13.25 8.15- 9.00 9.05- 9.50 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.40-13.25 13.25-14.10

 

1η ώρα

2η ώρα

3η ώρα

4η ώρα

5η ώρα

6η  ώρα

1η ώρα

2η ώρα

3η  ώρα

4η

ώρα

5η ώρα

6η

ώρα

7η

ώρα

ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ   Ξ.

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΜΑΡΓΑΡΟΥ Ε.

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ Γ.

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ι.

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ Ε.

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΝΑΙ

   

 

ΚΟΥΡΕΑΣ Θ.

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ Ν.

 

   

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΤΙΑΚΑΣ Ε.

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΚΑΝΑΚΗΣ Κ.

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΝΑΙ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ  Α.

 

 

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΣΥΒΑΚΑ Τ.

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

ΒΑΣΙΛΟΥ Κ.

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΜΑΤΣΙΩΡΗ Α.

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

ΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ.

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

Οι εκπαιδευτικοί: Ζαρφτζιάν Μ., Χατζηγιώση Μ., Γεωργολιός Ν. και Μάππας Κ. του Π.Π. Γ/σίου Πα Μακ. που διδάσκουν στο σχολείο μας,  δέχονται γονείς σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Π.Π. Γυμνασίου Πα Μακ.