Ξανθή Αλμπανάκη


 

Η κα Ξανθή Αλμπανάκη είναι απόφοιτος του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α. Π. Θ. Οι σπουδές της συνεχίστηκαν με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου και δίπλωμα ειδίκευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική του μαθήματος και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Έχει συνεργασθεί με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως επιμορφώτρια για τα νέα προγράμματα σπουδών για το ΜτΘ και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια που σχετίζονται με τη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Στα πλαίσια της ενασχόλησής της με τη διδακτική του μαθήματος έχει εκδώσει το βιβλίο με τίτλο: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών» (εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη, 2013).