ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


  Σχολικό έτος 2013-2014


Σχολικό έτος 2012-2013


Σχολικό έτος 2011-2012


Σχολικό έτος 2010-2011


 Σχολικό έτος 2009-2010


 Σχολικό έτος 2008-2009